Prevodilačke usluge

Pismeno prevođenje

Pismeno prevođenje svih vrsta tekstova sa stranih jezika na srpski i sa srpskog na strani jezik po izboru.

Prevod sa overom

Prevodi dokumenata sa overom sudskog tumača na bilo koji jezik iz naše ponude stranih jezika.