U centru stranih jezika “OLÉ” možete naučiti,
poboljšati svoje znanje, usavršiti konverzaciju i steći validnu diplomu za

Francuski jezik

UPIS JE U TOKU!

“Parlez-vous français?”

Nekada prvi jezik diplomatije, francuski danas još uvek predstavlja jedan od najznačajnijih jezika sveta. Drugi je strani jezik koji se predaje u školama, posle engleskog.

Iako je izgubio svoj nekadašnji značaj u diplomatskim krugovima, još uvek se govori na pet kontinenata i u 37 zemalja sveta. Procenjuje se da se njime služi oko 120 miliona ljudi.

Francuski jezik spada u grupu romanskih jezika. Ovu grupu čine:
1. Španski (ibero-romanski)
2. Portugalski (ibero-romanski)
3. Katalonski (ibero-romanski)
4. Oksitanski (oksitano-romanski)
5. Francuski (galo-romanski)
6. Italijanski (italo-romanski)
7. Rumunski (balkano-romanski)
8. Reto-romanski (jezik čije varijante se govore u Švajcarskoj)

Od svog nastanka pa do danas, razlikuju se tri osnovna evolutivna oblika: starofrancuski, sačuvan u najstarijim tekstovima, srednji francuski i najzad savremeni francuski koji se naravno stalno razvija i menja kao i vreme u kom živimo.

Kao jezik vrhunske književnosti francuski jezik je prema mnogima najlepši ili bar jedan od najlepših svetskih jezika. Na ovom jeziku napisana su neka od najznačajnijih dela svetske poezije i proze, ali i filozofije i drugih društvenih nauka. Francuska kinematografija svojim kvalitetom i danas širi popularnost ovog jezika.

Jedna od najomiljenijih svetskih turističkih destinacija – Pariz, “grad svetlosti” – dostupan je svima, ali, zapravo istinski samo onima koji razumeju jezik njegovih stanovnika.

Ako zbog posla ili lične sklonosti želite da naučite ovaj melodičan jezik, kontaktirajte nas i mi ćemo učiniti sve da odgovorimo Vašim potrebama.