English for Speakers of Other Languages

E.S.O.L.

E.S.O.L.

ESOL (English for Speakers of Other Languages) je ogranak University of Cambridge koji organizuje međunarodne ispite iz engleskog za one kojima to nije materinji jezik. Osnovan je još 1913 godine i svojom reputacijom se dokazao kao vodeća svetska institucija u podučavanju i testiranju engleskog kao stranog jezika. Svake godine otprilike milion kandidata iz 130 zemalja sveta pristupi Cambridge ESOL ispitima kako bi dobili međunarodno priznatu diplomu o znanju jezika.

Diplome koje se mogu dobiti su sledeće:

FCE - First Certificate in English.
CAE - Certificate in Advanced English.
CPE - Certificate in Proficiency English.

FCE - First Certificate in English

FCE je nivo Kembridž ispita iz engleskog jezika koji na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku B2. Polaznici na ovom nivou znanja jezika mogu da rade ili studiraju i da se, kao turisti, lako snalaze u zemljama engleskog govornog područja.Pomocu ovog sertifikata moguće je naći zaposlenje ili pohađati studije širom UK, kao i svuda u svetu.

Ispit se sastoji iz 5 delova:

 • Čitanje (trajanje 60 minuta) – razumevanje književnih ali i tekstova druge sadržine (članci iz novina i časopisa).
 • Pisanje (trajanje 80 minuta) – sastavljanje i pisanje kratke priče, pisma, članka ili izveštaja na zadatu temu.
 • Engleski u praksi (trajanje 45 minuta) – ispitivanje poznavanja gramatike i vokabulara engleskog jezika.
 • Slušanje (trajanje 40 minuta) – razumevanje značenja odslušanog teksta koji može biti u formi vesti, programa, govora, priča, anegdota ili javnih saopštenja
 • Govor (trajanje 14 minuta) – polaganje se vrši u parovima ili u grupama od tri kandidata i ispituje se sposobnost interakcije i izražavanja u različitim situacijama.

Uz odgovarajuću pripremu za ispit , svake godine se daje spisak od dve do tri knjige koje je poželjno pročitati pre izlaska na ispit. Dela se menjaju svake godine, a nazivi aktuelnih dela mogu se potražiti na linku www.britishcouncil.org/sr/serbia-exams.

Svaki od ovih delova nosi 20% ukupne ocene. Ukoliko kandidat dobije sertifikat sa ocenom A, B ili C, on je pokazao odgovarajuće znanje za ovaj nivo, ukoliko dobije ocenu D ili E, smatra se da kandidat nije pokazao odgovarajuće znanje te da nije položio ispit.

CAE – Certificate in Advanced English

CAE je nivo Kembridž ispita iz engleskog jezika koji na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku C1 i predstavlja prvi od dva najviša nivoa. Polaznici na ovom nivou znanja jezika moraju samouvereno da vladaju jezikom u većini situacija u društvu, na studijama ili u poslu. Ovaj sertifikat priznat je od strane gotovo svih univerziteta i koledža, kao i poslodavaca u Britaniji, a i u drugim zemljama.

Ispit se sastoji iz 5 delova:

 • Čitanje (trajanje 75 minuta) – razumevanje književnih ali i tekstova druge sadržine (članci iz novina i časopisa).
 • Pisanje (trajanje 90 minuta) – sastavljanje i pisanje pisma, članka, pregleda ili izveštaja na razne zadate teme.
 • Engleski u praksi (trajanje 60 minuta) – ispitivanje poznavanja gramatike i vokabulara engleskog jezika.
 • Slušanje (trajanje 45 minuta) – razumevanje značenja odslušanog teksta koji može biti u formi predavanja, govora, diskusije ili radio emisije.
 • Govor (trajanje 15 minuta) – polaganje se vrši u parovima ili u grupama od tri kandidata i ispituje se sposobnost interakcije i izražavanja u različitim situacijama. Razgovor se vrši sa ispitivačima, drugim kandidatima ili se govori samostalno.

Uz odgovarajuću pripremu za ispit , svake godine se daje spisak od dve do tri knjige koje je poželjno pročitati pre izlaska na ispit. Dela se menjaju svake godine, a nazivi aktuelnih dela mogu se potražiti na linku www.britishcouncil.org/sr/serbia-exams.

Svaki od ovih delova nosi 20% ukupne ocene. Ukoliko kandidat dobije sertifikat sa ocenom A, B ili C, on je pokazao odgovarajuće znanje za ovaj nivo, ukoliko dobije ocenu D ili E, smatra se da kandidat nije pokazao odgovarajuće znanje te da nije položio ispit.

CPE – Certificate in Proficiency English

CPE je najviši nivo Kembridž ispita iz engleskog jezika koji na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku C2. Polaznici na ovom nivou približavaju se standardnom engleskom jeziku koji koriste obrazovani izvorni govornici. To je sertifikat priznat od strane gotovo svih univerziteta u Britaniji i šire, i on je dokaz o znanju jezika potrebnom za praćenje predavanja na redovnim i postdiplomskim studijama. Ovaj sertifikat priznaju i mnogi poslodavci.

Ispit se sastoji iz 5 delova:

 • Čitanje (trajanje 90 minuta) – razumevanje širokog spektra tekstova iz raznih oblasti. Potrebno je razumeti strukturu i detalje teksta, kao i shvatiti iskazano mišljenje, gledište iili razvoj ideja.</li<
 • Pisanje (trajanje 120 minuta) – sastavljanje i pisanje pisma, članka, pregleda ili izveštaja na razne zadate teme, dužine 300-350 reči,upućene određenom čitaocu.
 • Engleski u praksi (trajanje 90 minuta) – ovaj deo ispita sastoji se iz dva dela gde je potrebno odlično poznavanje strukture rečenica i teksta u engleskom jeziku. U prvom delu kandidat popunjava praznine u tekstu, ispravlja greške, formira reči i primenjuje odgovarajući registar, dok u drugom delu ima zadatak da napiše rezime.
 • Slušanje (trajanje 40 minuta) – razumevanje značenja odslušanog teksta, izvlačenje detaljnih informacija i razumevanje stavova govornika.
 • Govor (trajanje 15 minuta) – ispitivanje vrši iskusan ispitivač, a kandidat mora aktivno da učestvuje u razgovoru. Ispit ima formu intervjua kroz koji ispitivač procenjuje veštine komunikacije kandidata u datim situacijama.

Uz odgovarajuću pripremu za ispit , svake godine se daje spisak od dve do tri knjige koje je poželjno pročitati pre izlaska na ispit. Dela se menjaju svake godine, a nazivi aktuelnih dela mogu se potražiti na linku www.britishcouncil.org/sr/serbia-exams.

Svaki od ovih delova nosi 20% ukupne ocene. Ukoliko kandidat dobije sertifikat sa ocenom A, B ili C, on je pokazao odgovarajuće znanje za ovaj nivo, ukoliko dobije ocenu D ili E, smatra se da kandidat nije pokazao odgovarajuće znanje te da nije položio ispit.