Common European Framework

CEF

CEF

CEF (Common European Framework) je sistem standardizacije ocenjivanja nivoa znanja u cilju uniformisanja vrednosti izdatih sertifikata usled sve veće fluktuacije stanovništva i radne snage u okviru Evropske Zajednice.


Sastoji se od ukupno šest nivoa jezičke kompetentnosti označenih slovima (A, B, C) sa pod podelom iskazanom brojem (1, 2)

A1

Nakon savladavanja ovog nivoa u mogućnosti ste da postavljate i odgovarate na konkretna pitanja jednostavnim jezikom. Da razumete natpise, informacije i slično, kao na primer u situacijama na aerodromu, prodavnici ili restoranu. Moći ćete da razumete instrukcije vezane za smer i da napišete jednostavne poruke.

A2

Na ovom nivou možete razumeti jasne informacije i poruke, izraziti osećanja, volju i misli kao i umeti da popunite većinu formulara naročito vezane za lične podatke. Moći ćete da vodite jednostavnu konverzaciju.

B1

Možeti iskazati mišljene o apstraktnim pitanjima i uočiti nijanse značenja. Razumećete informativne članke u novinama kao i pisma. Umećete da napišete pismo ili sastav na odredjeni broj tema koji se odnose pre svega na lično iskustvo kao i da iznesete svoje mišljenje o njima.

B2

Sposobni ste da vodite konverzaciju na veliki broj tema bilo da su iz ličnog ili profesionalnog iskustva ili aktuelni dogadjaji. Razumećete detaljne informacije i umeti da iskažete a takođe i tražite podrobnije informacije usmeno ili pismeno.

C1

Bićete sposobni da vodite konverzaciju duži vremenski period i diskutujete o apstraktnim ili kulturološkim temama sa visokim stepenom fluentnosti i bogatim rečnikom. Razumećete kompleksna mišljenja i argumente iz raznovrsne literature. Jedina prepreka vašem tečnom govoru može biti na nivou vokabulara.

C2

U potpunosti ste ovladali jezikom, kako govornim tako i pisanim. Možete razgovarati o složenim i osetljivim pitanjima bez ustručavanja kao i razumeti detalje kao što su najčešče pravne implikacije.